آسيب فرانسه فرانسه اخبار بین الملل

آسيب: فرانسه فرانسه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون ستون های سنگی «خورهه»

محوطه تاریخی «خورهه» از آثار تاریخی به جا مانده از سرنوشت سلوکیان، اشکانی، ساسانی، اسلامی و نیز سلجوقی است و ۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد که مشمول بر خرابه های یک

ستون های سنگی «خورهه»

ستون های سنگی «خورهه»

عبارات مهم : عکاسی

محوطه تاریخی «خورهه» از آثار تاریخی به جا مانده از سرنوشت سلوکیان، اشکانی، ساسانی، اسلامی و نیز سلجوقی است و ۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد که مشمول بر خرابه های یک معبد یا منزل اربابی هست. این اثرکه به عنوان یکی از آثار ملی کشور عزیزمان ایران به ثبت رسیده است در ۴۸ کیلومتری شمال شرق شهرستان محلات، روستای «خورهه»، واقع شده است هست. تصویرهای این مجموعه در شب و با استفاده از روش عکاسی نجومی ثبت شده است اند.

ستون های سنگی «خورهه»

محوطه تاریخی «خورهه» از آثار تاریخی به جا مانده از سرنوشت سلوکیان، اشکانی، ساسانی، اسلامی و نیز سلجوقی است و ۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد که مشمول بر خرابه های یک

ستون های سنگی «خورهه»

محوطه تاریخی «خورهه» از آثار تاریخی به جا مانده از سرنوشت سلوکیان، اشکانی، ساسانی، اسلامی و نیز سلجوقی است و ۳۰۰۰ متر مربع وسعت دارد که مشمول بر خرابه های یک

ستون های سنگی «خورهه»

ایرنا

واژه های کلیدی: عکاسی | مجموعه | آثار تاریخی | محوطه تاریخی | اخبار گوناگون

ستون های سنگی «خورهه»

ستون های سنگی «خورهه»

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs