آسيب فرانسه فرانسه اخبار بین الملل

آسيب: فرانسه فرانسه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل تمدید حالت فوق العاده در فرانسه

بعد از تایید تمدید حالت فوق العاده در سنای فرانسه، مجمع ملی این کشور نیز با 137 رای موافق در برابر 13 رای مخالف آن را تایید کرد.

تمدید حالت فوق العاده در فرانسه

تمدید حالت فوق العاده در فرانسه

عبارات مهم : فرانسه

بعد از تایید تمدید حالت فوق العاده در سنای فرانسه، مجمع ملی این کشور نیز با 137 رای موافق در برابر 13 رای مخالف آن را تایید کرد.

به گزارش صدا و سیما؛ پارلمان فرانسه روز پنجشنبه جهت ششمین بار حالت فوق العاده را تا اول ماه نوامبر، وقت رای گیری راجع به یک قانون تازه جنجالی که قرار است بعضی مقررات را حفظ کند، تمدید کرد.

تمدید حالت فوق العاده در فرانسه

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، بعد از تایید شدن تمدید حالت فوق العاده روز سه شنبه در سنای فرانسه، مجمع ملی این کشور نیز با 137 رای موافق در برابر 13 رای مخالف آن را تایید کرد.

مدت برقراری حالت فوق العاده که از حمله مرگبار 13 نوامبر 2015 که طی آن 130 نفر کشته و 350 نفر زخمی شدند، تاکنون ادامه داشته هست، بعد از برقراری حالت فوق العاده در جریان جنگ الجزایر، بی سابقه بوده هست. قرار بود حالت فوق العاده 15 ژوئیه متوقف شود.

بعد از تایید تمدید حالت فوق العاده در سنای فرانسه، مجمع ملی این کشور نیز با 137 رای موافق در برابر 13 رای مخالف آن را تایید کرد.

حالت فوق العاده بدون نیاز به مجوز قاضی، بازداشت خانگی، بازرسی، ممنوعیت اجتماعات، کنترل هویت و بازرسی چمدان، ماشین و تعطیلی مکان های گردهمایی را ممکن می سازد.

واژه های کلیدی: فرانسه | فرانسه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs